להנחיות עדכניות של פיקוד העורף אנא פנו לאתר פיקוד העורף.