מרכזי חוסן קהילתי מספקים בזמני חירום טיפול ראשוני בנפגעי חרדה.

באתר ״כל זכות״ ישנה רשימה מעודכנת של כל המרכזים.