העמותה מסייעת בתמיכה וסיוע נפשי לבנות ובני זוג של חללי וחללות צה"ל. ניתן לפנות לקו הסיוע החירומי או להשאיר פרטים בטופס המקוון.

סוג השירות