המצב הבטחוני המורכב יוצר קושי ומעלה שאלות בקרב ילדים ובוגרים על הרצף האוטיסטי.

אלו"ט מפעילה קו תמיכה בטלפון 036703077

סוג השירות