תמיכה נפשית לאזרחים ותיקים: אגף בכיר אזרחים ותיקים במשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, מעניק באמצעות עמותת "מרכז אלה" תמיכה וטיפול נפשי מקצועי ללא עלות, באופן מיידי בזום או בטלפון.

מוקד תיאום טיפול 8840*

סוג השירות