כדי להמשיך את השגרה הלימודית של תלמידים בתקופה הזו, מורים פרטיים מתנדבים להעביר שיעורים פרטיים בכל הנושאים ולכל התלמידים בכיתות א' עד י"ב, בזום או במפגש פרונטלי.

להרשמה:

סוג השירות