אתר בנק ישראל מאגד פתרונות, הקלות ותשובות לשאלות נפוצות לשעת חירום במלחמת "חרבות ברזל", כולל הסברים על המתווה שהבנק גיבש בעקבות המצב.

סוג השירות