האגף לסיעוד, עזרה ותמיכה לקשישים של עמותת עזר מציון מפעיל קו ייעודי לקשישים, לסיוע בנושאים כגון תמיכה ע"י עו"ס ואנשי מקצוע, ייעוץ לבני משפחה בנושא התמודדות עם דמנציה, הפגת בדידות, שינוע מזון ותרופות ועוד.

שעות פעילות: 8:00 עד 20:00

סוג השירות