ארכיון הסרטים הישראלי מזמין את כל אזרחי ישראל לצפות בסרטים ישראליים מאתר הארכיון:

לארכיון הסרטים

סוג השירות