לתת מעניקה מענה הומניטרי מיידי למשפחות במצוקה ולאוכלוסיות שמושפעות ממצב המלחמה, בכל רחבי הארץ, וביתר שאת בגזרה הדרומית ו/או הצפונית, ככל שיידרש. בין השאר, סיוע לאוכלוסיות נזקקות – משפחות, קשישים וניצולי שואה. במוצרי מזון, מוצרי היגיינה, ציוד חורף, תרופות וציוד רפואי.

סוג השירות