באתר אקשיבה, המיועד לקהילה החרדית, ניתן לפרסם שאלות באופן אנונימי ולקבל תשובות במגוון נושאים: רגשות, זוגיות, דיכאון, אמונה, התחבטויות אישיות ועוד. הפנייה נעשית בחסיון מלא, והתשובות ניתנות על ידי ר”מים ומחנכות, ואנשי ונשות טיפול חרדים.

סוג השירות