מוקד סיוע חרום של לשכת שמאי המקרקעין. תוכלו לקבל מענה בפניות הקשורות לנזקי רכוש. בנוסף, המוקד מטפל בתקנות לשעת חרום בהארכת מועדים בנושאים כמו היטל השבחה, השגות לרמ"י, תכנון ובניה, ונושאים נוספים.

סוג השירות