לאור המצב הביטחוני והלמידה מרחוק, המרכז לטכנולוגיה חינוכית מאפשר לכלל תלמידי ומורי ישראל להיעזר באתר 'אופק' ובספרים הדיגיטליים שבו, ולמצוא שם פעילויות ותכנים לימודיים הכוללים התמודדות עם מצבי לחץ וחרדה.

לאתר

סוג השירות