• מפגש פרונטלי / מוקד טלפוני

ליווי טלפוני ופיזי לנשים בהיריון ולאחר לידה. הליווי ניתן בהתנדבות מטעם בוגרות קורס דולות, המציעות את שירותיהן בשגרה ובחירום.

רשימת הדולות

סוג השירות