חמ"ל ייעודי לשאלות משפטיות בכל הקשור ליישום חוזים בזמן המלחמה

סוג השירות