פלטפורמת "עוטףעורף" הוקמה על ידי מתנדבים במטרה לסייע לכל גולש לאתר שירותים ומידע חיוניים להתמודדות עם המצב הביטחוני המיוחד בעורף ובחזית. השירות ניתן בחינם ומופעל על ידי קבוצת מתנדבים המידע נאסף מתוך מגוון מקורות שידועים לנו ואנו נשתדל לעדכן ולהרחיב אותו, אם כי ברור לנו שלא נוכל לכלול את כל הגורמים הקיימים באשר הם. אנו לא שותפים לפעילות הגופים השונים שמספקים את השירותים אליהם אנו מפנים ועל כן אנו לא נושאים באחריות לכל אי התאמה, מעשה או מחדל של אותם ספקים. השימוש באתר מותנה בקבלה שאנו רק ספקי פלטפורמת האיתור, ללא אינטרס מסחרי, עסקי או אחר, פרט לרצון לסייע לגולשים לאתר באמצעות הפלטפורמה מגוון שירותים שנדרשים להם בעת הזאת.